Rok 2015 odznaczał się wyjątkowo silną aktywnością słońca, skutkującą licznymi burzami magnetycznymi. Kilka z nich było na tyle mocnych, że pozwoliły obserwować zorzę polarną na terenie Polski.

Najsilniejsze burze magnetyczne miały miejsce 17 marca, 22 czerwca, 7 października i 20 grudnia. Podczas 3 z nich można było zaobserwować zorzę w Polsce. Poniżej krótka charakterystyka każdej z nich wraz ze zdjęciami i wykresami pobranymi ze stron z prognozami zorzowymi na ten dzień.


17 marca 2015

Wieczorem 17 marca miała miejsce w Polsce najsilniejsza burza magnetyczna od 12 lat. Zorza była widoczna w całym kraju, także na południu i w Czechach. Tak silnych zjawisk nie obserwowano od 2003 r. Poziom burzy magnetycznej osiągnął G4, zaś indeks Kp utrzymywał się przez pewien czas na poziomie 9.

Zorza polarna w Gdańsku przy ujściu Wisły do Bałtyku.
Karkonosze, widok ze Stohu w Republice Czeskiej. Fotografia z kamery internetowej Humlnet: http://kamery.humlnet.cz/pl/kamery/
Karkonosze, widok na Śnieżkę. Fotografia z kamery internetowej Humlnet: http://kamery.humlnet.cz/pl/kamery/

22 czerwca 2015

Po wspaniałym spektaklu z 17 marca, wiele osób ucieszyła informacja o kolejnej możliwości obserwacji zorzy polarnej nad Polską. W wyniku oderwania się plazmy podczas rozbłysku klasy M nad ziemią rozszalała się kolejna dość silna burza, której niestety nie udało się obserwować w Polsce z powodu zachmurzenia nad całym krajem.

Indeks Kp 8.

Zobacz również:


7 października 2015

W godzinach wieczornych dość niespodziewanie znów pojawiła się nad północną częścią Polski zorza polarna. Do ziemi dotarł wiatr słoneczny z dwóch dziur koronalnych słońca. Podczas silnej burzy magnetycznej indeks Kp wzrósł na chwilę do 9. O tym jak niespodziewanie pojawiła się ta zorza świadczy stosunkowo mała ilość zdjęć, które pojawiły się w sieci, mimo że była świetnie widoczna – również gołym okiem.

Zorza na plaży w Gdańsku.
Ujście Wisły.

20 grudnia 2015

W wyniku podwójnego koronalnego wyrzutu masy powstała długo utrzymująca się burza magnetyczna, która objawiła się zorzą polarną widoczną na południu Polski – między innymi w Jeleniej Górze i Zakopanem. Północne województwa, gdzie zorza byłaby widoczna najlepiej, zostały pozbawione widoku z powodu potężnego wału chmur, który przykrył całą północną Polskę.

Zorza polarna na południu Polski w Górach Kaczawskich koło Jeleniej Góry.

Jak sfotografować zorzę polarną w Polsce?

1. Aby ją zobaczyć w północnych województwach indeks Kp musi wynosić minimum 6-7 (lub mniej jeśli współczynnik Bz jest ujemny), w południowych Kp 8 i Kp 9. Na północy kraju, podczas sprzyjających warunków (Kp8 i Kp9), zorzę można zaobserwować gołym okiem (tak było 17 marca i 7 października). Obserwację warunków prowadzę na stronie Aurora service.

2. Zorzy należy wypatrywać w kierunku północnym podczas bezchmurnego nieba.

3. Najlepiej udać się za miasto, gdzie obserwacji nie zakłóci łuna świateł miejskich. Trzeba wiedzieć, że czuła matryca aparatu zarejestruje nawet odległe światła, których często nie widzimy gołym okiem. Z tego powodu obserwacje najlepiej prowadzić nad jeziorem, nad morzem, w górach, na łąkach. Polecam szukać ciekawego pleneru z atrakcyjnym pierwszym planem, aby zbudować kadr nie tylko o bonus na niebie, ale na podobnej zasadzie jak komponuje się pejzaż w dzień.

4. W aparacie należy ustawić niską przesłonę oraz wysoką czułość ISO 3200-5000, czas 30 sekund, balans bieli najlepiej w okolicy 4000-5500 K.

Indeks Kp określa zasięg zorzy w kierunku południowym.

Zobacz również: